Dokumenty dotyczące naboru na wakacje

17 czerwca 2020

Drodzy rodzice, wniosek oraz oświadczenie należy wydrukować, podpisać, wysłać skan, tych dokumentów wraz z zaświadczeniem od pracodawcy. Podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola pierwszego dnia należy  dostarczyć oryginały tych dokumentów.
Prosimy również zapoznać się z wytycznymi GISu: https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_dla_przedszkoli_i_zlobkow_-_aktualizacja.pdf

Dyżury wakacyjne przedszkoliI A Tak pracują zdalnie dzieci z grupy 3 latków