X Olimpiada Zdrowia

9 maja 2017

Dnia 21 kwietnia 2017 roku odbyła się X Olimpiada Zdrowia w Przedszkolu nr 1 w Choszcznie pod hasłem „Mały Ratownik”. Wzięły w nim udział trzy oddziały z naszej placówki oraz cztery oddziały przedszkolne z: Korytowa, Suliszewa, Sławęcina i Zamęcina. Celem Olimpiady było przede wszystkim utrwalenie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Do jury został zaproszony przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Choszcznie pan Marcin Lewandowski. Swoją obecnością zaszczycił nas również Pan Tomasz Płonka, który wraz ze swoimi uczniami z Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie, demonstrował etapy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zadania konkursowe polegały między innymi na dopasowaniu potrzebnych przyborów do apteczki, dzieci uczyły się bandażowania oraz uczestniczyły w mini quizie na temat bezpiecznych zachowań.

W przewie między zadaniami wszystkie grupy prezentowały przygotowane przez siebie hasła i piosenki związane z tematyką Olimpiady. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. X Olimpiada Zdrowia była dla nas okazją do zintegrowania się i ciekawego spędzenia czasu.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, które zakupione zostały ze środków Przedszkola oraz funduszu PEFRON.

IB Spotkanie ze strażakiem – tatą PiotrusiaIIA Spotkanie z mamą Ali – Dzień bez śmiecenia