IIB „1, 2, 3 – LICZYSZ TY! KREATYWNA MATEMATYKA Z DARAMI FROEBLA”- klasyfikowanie przedmiotów wg jednej cechy z grupa 4 latków

29 stycznia 2020
0C Dzień Babci i DziadkaIIA Kreatywne rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem Darów Froebla
Skip to content