O nas

 • Przedszkole Nr 1 w Choszcznie jest placówką z tradycjami - najdłużej działającą na terenie naszego miasta. Nasze przedszkole zorganizowane w 1946 roku posiadało 1 oddział liczący 30 dzieci. W następnym roku były już 2, od 1954 roku - 3, a od 1964 roku - 4 oddziały. Przez wiele lat było to jedyne przedszkole w mieście. Do 1966 roku oddziały mieściły się w budynku nazywanym "starym", w tym bowiem roku oddany został do użytku dobudowany pawilon nazywany dziś budynkiem "nowym". Całość przedszkola stanowią obydwa budynki, które są ze sobą połączone. Przedszkole w takiej postaci dysponuje: aż siedmioma pomieszczeniami do zajęć wychowawczo-dydaktycznych, salą gimnastyczną, gabinetem lekarskim. Gabinetem medycznym, bardzo dobrze wyposażoną biblioteką, a także gabinetami terapeutyczno - rewalidacyjnymi, które powstały w ostatnich latach działania placówki. W roku szkolnym 2008/2009 dokonano całkowitej przebudowy budynku przedszkola. Obecnie jest to nowoczesna, świetnie wyposażona placówka, w której oprócz sal do zajęć wychowawczo – dydaktycznych mamy: salę korekcyjną, gabinet logopedyczny i terapeutyczny. Posiadamy również salę gimnastyczną , bibliotekę z zapleczem na pomoce dydaktyczne, pokój nauczycielski. Rozwiązania architektoniczne umożliwiają pobyt dzieci niepełnosprawnych, dla których w celu poruszania się po obiekcie zamontowano windę. W bieżącym roku szkolnym w przedszkolu mieści się dziewięć oddziałów w tym grupa integracyjna. Nasze przedszkole stawia sobie ambitne cele uczestnicząc w ogólnopolskich programach i zdobywając cenne certyfikaty. W roku szkolnym 2010/2011 z sukcesem ukończyliśmy program Kubusiowi Przyjaciele Natury oraz Optymistyczne Przedszkole i otrzymaliśmy certyfikaty. Udział w tych programach uatrakcyjnił i rozszerzył naszą ofertę edukacyjną ora podniósł jakość pracy naszej placówki.

 • Model absolweneta

  – ma poczucie własnej wartości
  – chętnie się uczy i rozwija swoje zdolności
  – jest tolerancyjne, samodzielne, aktywne
  – rozpoznaje i wyraża uczucia
  – dba o zdrowie, przestrzega zasad bezpieczeństwa
  – dba o sprawność fizyczną
  – szanuje dorosłych i rówieśników
  – szanuje przyrodę
  – potrafi rozwiązywać problemy

  Wizja

  – przyjazne, innowacyjne, nastawione na osiągnięcie sukcesu
  – stwarza warunki wychowawcze i edukacyjne dla wszystkich dzieci
  – wyrównuje szanse edukacyjne
  – sprzyja akceptacji każdego dziecka
  – uczy tolerancji
  – zaprasza rodziców do współpracy
  – dysponuje znakomitą kadrą
  – respektuje prawa dziecka
  – współpracuje ze środowiskiem lokalnym
  – zapewnia opiekę specjalistyczną

  Misja

  – zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo
  – stwarzamy warunki do rozwoju
  – kierujemy się Konwencją Praw Dziecka
  – uwrażliwiamy na potrzeby innych
  – kształtujemy umiejętność niesienia pomocy
  – wyrównujemy szanse edukacyjne
  – indywidualizujemy drogi rozwoju każdego dziecka

 • Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie uroczystości i imprez dla dzieci i rodziców zgodnie z opracowanym kalendarzem. 

  • Konkurs “Warzywo dziwoląg” – Wrzesień
  • Szukanie Pani Jesieni – wycieczka do lasu połączona z pieczeniem kiełbasek i podchodami. – Wrzesień
  • Dzień przedszkolaka – Wrzesień
  • Udział w programie “Stopek” – Cały rok
  • Święto Marchewki – Październik
  • Dzień Papieski – Październik
  • Święto Pluszowego Misia – Listopad
  • Andrzejki – Listopad
  • Spotkanie z Mikołajem – Grudzień
  • Kiermasz Bożonarodzeniowy – Grudzień
  • Jasełka – Grudzień
  • Kolędowanie – Grudzień
  • Bal Karnawałowy – Styczeń
  • Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – Styczeń
  • Dzień Babci i Dziadka – Styczeń
  • Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej – Luty
  • Pożegnanie Zimy, witanie Wiosny – Marzec
  • Kiermasz Wielkanocny – Marzec/Kwiecień
  • Olimpiada Zdrowia Przedszkolaka – Kwiecień
  • Dni Oświaty, Książki i Prasy (wyprawa do księgarni, biblioteki) – Maj
  • Dzień Mamy i Taty – Maj
  • Uroczyste obchody Dnia Dziecka – Czerwiec
  • Olimpiada Sportowa – Czerwiec
  • Wycieczki krajoznawcze starszaków – Czerwiec
  • Wizyty w Teatrze Lalek “Pleciuga” w Szczecinie – Czerwiec
  • Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego – Czerwiec
Skip to content